praca z dziećmi

         Maria Montessori przyjęła za istotną część swojego systemu nauczania oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych. Zestaw ten ma kilka charakterystycznych cech: są proste, estetyczne i precyzyjnie wykonane. Jednocześnie ich konstrukcja pozwala dziecku na samodzielną kontrolę i korekcję swoich błędów. Każdy element materiału dydaktycznego występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu i zawiera jedną trudność, dzięki czemu w zestawie pomocy dotyczących jednego tematu jest uwzględniona zasada stopniowania trudności. Jednocześnie pomoce dotyczące danego tematu są powiązane w logiczny ciąg, a materiał jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka.
W myśl pedagogiki Marii Montessori, nasze przedszkole pozwala dziecku na:

  • Swobodny wybór materiału. Dziecko, podczas tzw. pracy indywidualnej, samodzielnie wybiera materiał dydaktyczny, którym chce się zająć.
  • Swobodny wybór miejsca pracy. Dziecko decyduje, czy miejscem jego pracy będzie stolik, czy dywanik, lub parapet, czy będzie pracować w sali czy też po za salą. Swoje wybrane miejsce pracy oznacza własną wizytówką z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Jest to znak dla pozostałych, że w tym miejscu i z tą pomocą pracuje właśnie to dziecko. Nikt nie może bez zgody tego dziecka tej pracy ruszyć, popsuć czy choćby przesunąć na inne miejsce. Stwarza to także doskonałą okazję do wykształtowania w dziecku poczucia utrzymania porządku. Po skończonej pracy, odkłada przedmioty oznaczone przez siebie wizytówką.
  • Swobodny wybór czasu pracy. Nie ingerujemy w to, ile dziecko czasu poświęci na wykonywanie danej czynności. Nie przeszkadzamy i nie poganiamy, jeśli wybierze sobie do pracy indywidualnej daną pomoc, która go zaabsorbuje na dłuższy czas.
  • Swobodny wybór formy pracy. To, z kim pracuje dziecko zależy tylko od niego. Pracując indywidualnie pracuje we własnym tempie i na miarę swoich możliwości. Pracując w parze, czy w grupie z innymi dziećmi – uczy się zasad pracy zespołowej. Uczestnicząc w zajęciach zbiorowych –  uczy się czekania na swoją kolej wypowiedzi
    i słuchania innych.


       Kolejny niezwykle istotny element metody Montessori to starannie przygotowane otoczenie. Wspomaga ono harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, iż czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Otoczenie jest zorganizowane z respektem dla kolejnych faz zainteresowań, związanych z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne dla dziecka.

 Sala zabaw i zajęć dydaktycznych dla dzieci podzielona jest na kąciki aktywności, w których to znajdują się pomoce montessoriańskie, służące dzieciom do codziennej pracy indywidualnej.

Kącik praktycznych ćwiczeń dnia codziennego

Kącik praktycznych ćwiczeń dnia codziennego i umieszczone w nim przedmioty mają za zadanie przygotować dziecko do samodzielnego wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Małe dziecko, przychodzące po raz pierwszy do przedszkola uczy się w tym kąciku, takich czynności jak posługiwanie się łyżeczką, nalewanie picia, przygotowywanie sobie kanapki, zapinanie, rozpinanie bluzki oraz sznurowanie butów. Wszystkie te czynności wykonywane są na zwykłych przedmiotach, z którymi dziecko spotyka się na co dzień w domu. Oprócz samodzielności, rozwija się tu także mała motoryka, która w przyszłości będzie niezbędna przy pisaniu.

Ćwiczenia dnia codziennego można podzielić na trzy grupy:

  • ćwiczenia związane z troską o siebie – zadania, które mają na celu wykształcić w dziecku samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych. Zalicza się do nich takie czynności jak: mycie rąk, zębów, buzi, czesanie, jedzenie, ubieranie i rozbieranie. Wdrażanie dzieci do samodzielnego wykonywania różnych czynności przebiega w myśl zasady stopniowania trudności, dlatego też dzieci, które wykonują już te najprostsze zadania, przechodzą do tych trudniejszych jak czyszczenie butów, czy wyszywanie 
  • ćwiczenia związane z troską o otoczeniemają za zadanie przede wszystkim wykształcić w dziecku poczucie odpowiedzialności za całe przygotowane otoczenie. Jest to wdrażanie do utrzymywania porządku w swojej sali. Dzieci zdobywają umiejętności sprzątania np. zamiatania, ścierania kurzy, pielęgnacji kwiatów oraz mycia szyb. Specjalnie przygotowane otoczenie wyposażone jest w tym celu w dostosowane do wzrostu dziecka: zlew i narzędzia do sprzątania tj. mop oraz szczotka.
  • zajęcia związane z troską o wspólnotęczyli nabywanie zasad kulturalnego zachowania i odnoszenia się do siebie nawzajem. Dzieci uczą się nie przeszkadzać sobie wzajemnie i szanować zarówno podczas indywidualnej pracy jak i wspólnej zabawy. Uczą się także kulturalnie zachowywać przy stole, podczas posiłków oraz używać zwrotów grzecznościowych.

Kącik kształcenia zmysłów

Podczas gdy w innych placówkach wykorzystywany jest zazwyczaj wzrok i słuch, materiał montessoriański, który posiadamy w naszej placówce, angażuje do pracy wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Kącik kształcenia zmysłów, jest miejscem, gdzie dziecko samodzielnie próbuje i stwierdza czym jest smak gorzki, słony, kwaśny i słodki, a także określa zapachy. Oprócz pomocy służących do nazywania zapachów i smaków, w kąciku tym znajdują się również środki dydaktyczne, które wykorzystują zmysł dotyku i pomagają w zrozumieniu takich pojęć jak szorstki i gładki, lekki, ciężki, ciepły zimny.

Kącik matematyczny

Nauka matematyki przebiega tu od konkretu do abstrakcji. Znaczy to tyle, że dzieci najpierw segregują, porządkują, ustawiają w pary, odszukują podobieństwa, a z upływem czasu zaczynają przeliczać różne przedmioty, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, następnie poznają symbole graficzne liczb i odpowiednio je przyporządkowują. Wszystkie te czynności są jednak wykonywane na konkretnych przedmiotach. Również i takie pojęcia matematyczne jak parzystość liczb czy system dziesiętny, choć trudno to sobie wyobrazić, są prezentowane dziecku na konkretach, których można dotknąć i dowolnie nimi manipulować. Kształtowanie pojęć matematycznych na konkretach, ułatwia dziecku przejście do świata pojęć abstrakcyjnych.

Kącik językowy

          Edukacja językowa to przygotowywanie dziecka do nauki pisania i czytania.
W kąciku tym można znaleźć między innymi: „metalowe figury”. Są to geometryczne formy, które można wyjąć z otworów, w jakich są umieszczone, i których zewnętrzne i wewnętrzne kontury można obrysować długopisem lub kredką. Dzięki nim dzieci tworzą wzory, ozdabiają je kolorowymi, równoległymi liniami, ćwicząc przy tym swoją rączkę. Aby poznać litery |a także ruchy ręki, potrzebne do ich pisania, dzieci mają możliwość wykorzystania „szorstkich liter”, które podobnie jak „szorstkie cyfry” wykonane są z papieru piaskowego, co pozwala na doświadczanie ich także dotykiem.

            Poza nauką czytania i pisania, dzieci poznają również części mowy, z których składa się zdanie. Są to: czasownik, rzeczownik, liczebnik, przymiotnik, przysłówek, zaimek. Każda z tych części ma przypasowaną jedną figurę, będącą jej symbolem.
I tak czasownik to czerwone koło, a rzeczownik to czarny trójkąt. Dzieci używają tych symboli do podpisywania przedmiotów, czy też różnych wykonywanych przez nie czynności.

Kącik kosmiczno-geograficzno-przyrodniczy

            Kącik wychowania kosmicznego oprócz specjalistycznych środków dydaktycznych, zawiera w sobie także różnorodne przedmioty i okazy przynoszone przez nauczycieli, dzieci oraz rodziców. Jest więc jedynym kącikiem, który może być wzbogacany przez wszystkich, a im bardziej jest bogaty, tym bardziej może inspirować dziecko do odkrywania otaczającego go świata. W kąciku tym można spotkać wszelkiego rodzaju pamiątki z różnych miejsc kraju czy innych zakątków świata a więc między innymi muszle, kamienie, piasek z plaży czy pustyni oraz przedmioty będące częścią kultury jakiegoś kraju. Na wychowanie kosmiczne składają się połączone ze sobą treści geograficzne, historyczne i przyrodnicze.

         Treści geograficzne pozwalają dziecku poznawać świat w kolejności od pojęć ogólnych jak np. Wszechświat do pojęć szczegółowych jak np. miasto czy ulica na której mieszka dziecko. I tak, dzieci poznają najpierw układ słoneczny i należące do niego planety oraz gwiazdy, fazy księżyca, zewnętrzną i wewnętrzną budowę ziemi. Następnie dowiadują się czym są morza, oceany i że jest ich na naszej planecie więcej niż lądów oraz co to jest zatoka, przylądek, archipelag, pojezierze, wyspa, jezioro, półwysep, fiord, przesmyk czy cieśnina. Dzieci poznają też za pomocą tzw. „globusa kultury” podział ziemi na kontynenty, dowiadują się jacy ludzie i jakie  zwierzęta na nich żyją. Szczegółowo poznają każdy kraj w Europie począwszy od położenia na mapie a skończywszy na panujących w nim obyczajach. Jeszcze bardziej precyzyjnie przedstawiany jest kraj ojczysty, gdzie dzieci poznają hymn, symbole narodowe, podział na województwa wraz z ich herbami. Na koniec, dziecko poznaje swoje rodzime miasto i ulicę na której na co dzień mieszka.

            Treści przyrodnicze przybliżają dziecku budowę i rodzaje poszczególnych roślin oraz zwierząt. Charakterystycznym elementem jest komoda botaniczna, która przedstawia różne rodzaje liści, które dzieci bardzo lubią odrysowywać, kolorować
i tworzyć z nich własną książeczkę. W kąciku kosmicznym zaprezentowane są też własnoręcznie założone przez dzieci hodowle roślin oraz jakieś zwierzątko, którym się opiekują.

Kącik religijny

         Podstawą religijnego wychowania jest szacunek dla osobowości dziecka. W naszej  sali, jest stworzony kącik religijny. Jest to miejsce, w którym oprócz czytania Pisma Św. i modlitwy, dzieci szczegółowo poznają różne okresy liturgiczne, przygotowują się do właściwego przeżywania  Mszy Św. a nawet ubierają w odpowiednie stroje liturgiczne manekina symbolizującego postać księdza. Czytanie i rozważanie ewangelii ułatwiają specjalnie przygotowane figurki, którymi można potem odgrywać scenki adekwatnie do przeczytanego fragmentu.