co nas wyróżnia

Nie starajcie się zbyt szybko dorosnąć- szczęśliwe dzieciństwo to bateria na resztę dorosłego życia

 

    W okresie przedszkolnym następuje burzliwy rozwój zdolności i uzdolnień. Nie wolno tego zaprzepaścić, dlatego umiejętna i zorganizowana praca naszej kadry nad wyzwoleniem różnorodnych form ekspresji twórczej oraz montessoriańskie wychowanie naturalne przyczynia się do wzbogacenia świata wewnętrznego dziecka.

    Ekspresja twórcza to niewątpliwie możliwość kontaktu z innymi dziećmi przyczyniająca się do szacunku dla dokonań innych, szukanie wspólnej nici porozumienia jako naturalna szkoła tolerancji.

    Ekspresja twórcza to również budzenie potrzeby nieustannego rozwoju, aktywności, konkretnych działań, w których występuje zabawa, nauka, przeżywanie, doświadczanie, wnioskowanie i refleksja.

    Działamy w myśl pedagogiki Marii Montessori dlatego w naszym przedszkolu podtrzymujemy  postulat wychowania naturalnego, co znaczy, że w wychowaniu należy uwzględniać naturalne prawa rozwoju, naturalne reakcje i naturalne tendencje występujące w zachowaniu wszelkich istot żywych. Poznawanie i opanowywanie rzeczywistości otaczającej człowieka dokonuje się nie tylko przez intelekt, ale także przez emocje oraz instynkty. Jeżeli wychowanie będzie dostosowane do naturalnego rozwoju dziecka, wtedy poczuje ono potrzebę zdobywania wiedzy.


     Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, co sprzyja wymianie wzajemnych umiejętności. Odpowiada to także naturalnym sytuacjom, w jakich znajdują się dzieci z rodzin wielodzietnych czy też bawiące się z kolegami na podwórku. W takich grupach dzieci uczą się przestrzegać reguły, która brzmi: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.