Ramowy rozkład dnia

07:00 – 08:15 – schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne, sytuacje okolicznościowe, wspólne zabawy inspirowane przez dzieci

08:15 – 08:30 – czynności higieniczne i samoobsługowe

08:30 – 09:00 – śniadanie

09:00 – 09:15 – poranna toaleta – mycie zębów

09:15 – 09:30 – poranna modlitwa, czynności organizacyjne

09:30 – 10:30 – zajęcia organizowane przez nauczyciela

10:30 – 10:45 – II śniadanie

10:45 – 11:45 – praca indywidualna

11:45 – 12:00 – czynności higieniczne i samoobsługowe

12:00 – 12:30 – obiad

12:30 – 13:00–poobiedni odpoczynek połączony ze słuchaniem baśni, opowiadań lub muzyki relaksacyjnej (dzieci starsze)

12:30 – 14:45 – poobiedni odpoczynek na leżakach połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej (dzieci młodsze)

13:00 – 14:45 – zajęcia popołudniowe, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy inspirowane przez dzieci, spacery lub zabawy w ogródku przedszkolnym

14:45 – 15:00 – czynności higieniczne i samoobsługowe

15:00 – 15:30 – podwieczorek

15:30 – 17:00 – rozchodzenie się dzieci, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, swobodne zabawy dzieci w sali lub ogródku przedszkolnym