Natura dziecka domaga sie tego, żeby doświadczać, porządkować, weryfikować i potwierdzać. Cały materiał, tak istotny dla dzieci, by mogły bez przeszkód funkcjonować jako niepowtarzalne jednostki, zawarty jest w nich samych. ( Leo Buscaglia)

W dzisiejszych czasach ceniona jest kreatywność i chęć twórczego niestandardowego działania, wolność, zdolność do samodzielnego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole. Wychowywanie to przygotowywanie do istnienia, czyli doświadczania pełni życia. Nie chodzi tylko o robienie czegoś, lecz o przeżywanie. Działania rozwijające  kreatywność, ekspresję twórczą – mobilizują do poszukiwań i samorozwoju.

Dzieci chcą poznać odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, potwierdzać dziecięce hipotezy, sprawdzić  i doświadczyć wszystkiego co w zasięgu rąk i wzroku a często i poza nim. Wykształcenie naszej kadry oraz doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala nam być ich przewodnikiem w poszukiwaniach, nie zaś gotową odpowiedzią.

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

Dysponujemy bardzo dużym (800m2 ) ogrodem z certyfikowanym placem zabaw, altaną, kwiatami, drzewami i krzewami, a wszystko to w bezpośrednim połączeniu z salami przedszkolnymi.

Cały kompleks przedszkolny znajduje się na parterze, co ułatwia komunikację dzieci.

Prowadzimy roczne przygotowanie szkolne „zerówkę” w małych grupach pozwalających na  indywidualizację zgodną z  predyspozycjami każdego ucznia.

Natura dziecka domaga sie tego, żeby doświadczać, porządkować, weryfikować i potwierdzać. Cały materiał, tak istotny dla dzieci, by mogły bez przeszkód funkcjonować jako niepowtarzalne jednostki, zawarty jest w nich samych. ( Leo Buscaglia)

W dzisiejszych czasach ceniona jest kreatywność i chęć twórczego niestandardowego działania, wolność, zdolność do samodzielnego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole. Wychowywanie to przygotowywanie do istnienia, czyli doświadczania pełni życia. Nie chodzi tylko o robienie czegoś, lecz o przeżywanie. Działania rozwijające  kreatywność, ekspresję twórczą – mobilizują do poszukiwań i samorozwoju.

Dzieci chcą poznać odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, potwierdzać dziecięce hipotezy, sprawdzić  i doświadczyć wszystkiego co w zasięgu rąk i wzroku a często i poza nim. Wykształcenie naszej kadry oraz doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala nam być ich przewodnikiem w poszukiwaniach, nie zaś gotową odpowiedzią.

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

Dysponujemy bardzo dużym (800m2 ) ogrodem z certyfikowanym placem zabaw, altaną, kwiatami, drzewami i krzewami, a wszystko to w bezpośrednim połączeniu z salami przedszkolnymi.

Cały kompleks przedszkolny znajduje się na parterze, co ułatwia komunikację dzieci.

Prowadzimy roczne przygotowanie szkolne „zerówkę” w małych grupach pozwalających na  indywidualizację zgodną z  predyspozycjami każdego ucznia.